Rodzina Teofila Boretti

Urle k/Warszawy - sierpień 1910 rok

 

w górnym rzędzie od lewej (stoją): w samym rogu Franciszek Hauszyld, Amelia Boretti, Wacława Wiercińska, Franciszka Hauszyld, Jan Lempke - na ręku trzyma Edmunda Czarnowskiego juniora, Irena Wiercińska, Bonifacy Boretti, Maria Maringe, Edmund Czarnowski ojciec, Jadwiga Boretti

 

w środkowym rzędzie od lewej (siedzą): Izabella Boretti, Teofil Boretti, jego żona Izabella Hauszyld,  Katarzyna Boretti na ręku trzyma córkę Halinę Januszkiewicz, Leon Hauszyld

 

w dolnym rzędzie od lewej (siedzą): Amelia Januszkiewicz, Edmund Januszkiewicz, Edmund Grudziński, Maryla Januszkiewicz.