Rodzina Leonarda Witolda Maringe w Lenartowie lat 30-te XX w.

 

od lewej:

Leszek, Mariola, Krystyna, Janina, Andrzej i  Danuta ich matka Zofia Wyganowska oraz ?

 

Dworek

zdjęcie rodzinne na altance

 

tutaj można zobaczyć bliźniaki Leszka i Zbyszka trzymanych przez Zofię na rękach oraz od lewej Andrzeja, Danutę z Janiną i po prawo Krystynę,

nie ma najmłodszej Marioli

 

foto ok. 1924 roku

 

pola Lenartowa

 

Zofia i dzieci przy dworze

 

Zofia w obejściu