Giuseppe (Józef) Boretti wraz z żoną Barbarą i dziećmi w latach ok. 1798-1820 mieszkał na ulicy Kanonia pod liczbą 87

poniżej zdjęcia z dzisiejszej ulicy Kanonia (2007 rok)