Rodziny Grudzińskich, Maringe, Wieczorkiewiczów i Więckowskich

Warszawa 1904 rok

 

w górnym rzędzie od lewej (stoją): Stanisław Grudziński mąż Marii Maringe, Romuald Więckowski mąż Zenobi Maringe, Emma Maringe,

Janina Więckowska, Irena Więckowska, Józefa Katarzyna Maringe, Sylwester Kazimierz Grudziński mąż Józefy Katarzyny Maringe

 

poniżej w rzędzie od lewej (siedzą): Maria Maringe z synem Edmundem, Zenobia Maringe, Stanisława Maringe z synem

Eustachym Romanem, Emma Hauszyld z Józefem Antonim Grudzińskim, Wiktor Felix Maringe