Na tej stronie przedstawiał będę różne zdjęcia tak historyczne jak

i wspłóczesne wykonane tak przeze mnie jak i inne nadesłane do mnie

rodzinne i indywidualne.

Zobaczą Państwo także stare pocztówki, widoki róznych miejscowości

głównie związanych z urodzeniem i zamieszkiwaniem wszelkich członków

rodziny bliższej i dalszej.

  Copyright © by Jerzy Maria Boretti 2006-2022   ® All rights reserved