Urodziła się: 1779 roku w Jeżowie

 

Rodzice:

- Józef Żurawski (?)

- Katarzyna Chruścielska (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Kunegunda (1761-1831)

 

Mąż: (2)

1. Wojciech Zieliński (?-1813)

 

Ślub: 26 lipca 1803 roku (wtorek) w Kościele pw. Św. Krzyża

             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Wojciech (1807-?)

 

2. Wilhelm Rosochacki (1781-1862)

 

Ślub: 3 września 1818 roku (czwartek) w USC Cyrkuł III

            w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: 9 stycznia 1829 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jakóba i Katarzyny.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1829, 10 stycznia (sobota).

Kościół Parafialny pw Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1829, strona 882, numer  aktu 46

 

Działo się w Warszawie dnia Dziesiątego Stycznia Tysiąc osiemset dwudziestego dziewiatego roku o godzinie dziesiątej przedpołudniem. Stawili się Woyciech Zieleński Mayster Bednarz lat dwadzieścia dwa, syn zmarłej i Karol Czlonkowski Mayster Bednarz lat czterdzieści ośm liczący, obadwa w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, że w dniu dziewiątm Stycznia roku bieżącego o godzinie wpół do iedenastej z rana, Umarła Anna pierwszego Ślubu Zieleńska, powtórnego Rosochacka zamężna Obywatelka Właścicielka tu w Warszawie przy Ulicy Nowolipie pod liczbą Dwa tysiące czterysta trzydzieści siedm E, Córka Jakóba i Katarzyny Małżonków Żurawskich, Rodem była z Miasta Jeżowa, zostawiwszy po sobie owdowiełego Męża Wilhelma Rosochackiego, Córkę iedną i trzech Synów. Po przekonaniu się o zejściu Rosochackiey zamężnej, Akt ten przeczytany Stawającym, którzy pisać nieumieja i przez tychże podpisany został. —

(-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Wincenty Domanowski Wikariusz

Parafii Panny Maryi

(-) Woyciech Zieleński              (-) Karul Członkoski

 

Na marginesie napisano:

E /  lat pięćdziesiąt mająca /

- poświadcza

W.Z.K.O

(-) X. Wincenty Domanowski WPPM

 

 człon podkreślony w rzeczywistości to część wyrazów przekreslona

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy