Urodził się: 28 stycznia 1860 roku (sobota) w Warszówce 

                         (par. Pamięcin, gm. Tyniec, pow. kaliski)

Rodzice:

- Zygmunt Albin Wyganowski (1838-1903)

- Jadwiga Maria Gałczyńska (1841-1914)

 

Rodzeństwo: (1)

- Jan Honoryusz (1862-1893)

 

Żona:

- Kazimiera Michalina Kozarska (1862-?)

 

Ślub: 10 czerwca 1886 roku (czwartek) w Kościele pw. Św. Krzyża

             w Warszawie

Dzieci: ()

- Kazimiera (1887-?)

- Janina (1890-?)

- Stanisław (1890-?)

 

Zmarł: (?) 1940 roku

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Zygmunta i Jadwigi.