Urodził się: ok. 1836 roku w Warszówce 

                         (par. Pamięcin, gm. Tyniec, pow. kaliski)

Rodzice:

- Wojciech Michał Ignacy Wyganowski (1791-1855)

- Cecylia Wilhelmina Żychlińska (1800-1867)

 

Rodzeństwo: ()

- Zygmunt Albin (1834-1903)

- Tadeusz Marcin (1838-1903)

 

Zmarł: 26 września 1841 roku (niedziela) w Warszówce

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wojciecha i Cecylii.