Urodził się: 1831 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Gabriel Bonifacy Witkowski (1800-1840)

- Marianna Apollonia Boretti (1804-1870)

 

Rodzeństwo: (7)

- Kazimiera Barbara Anna (1825-1886)

- Rajmund Izydor (1827-1839)

- Bogusława Katarzyna (1828-?)

- Kacper Bojomier Józef (1832-1836)

- Rychard (1832-1837)

- Izabella Paulina (1836-1837)

- Teodor (1839-?)

 

Zmarł: 24 listopada 1837 roku (piatek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Czwarte dziecko Bonifacego i Marianny.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1837, 24 listopada (piątek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów Tom z roku 1837, strona 1248, numer 1348

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego czwartego Listopada Tysięcznego Osmsetnego Trzydziestego Siódmego roku o godzinie trzeciej popołudniu. Stawili się Jan Rynarzewski adjunkt przy Budowlach lat dwadzieścia dwa, i Stanisław Witkowski Urzędnik Kommisyi Rządowej Spraw Wewnetrznych duchownych i Oświecenia publicznego lat dwadzieścia dwa maiący, obadwa w Warszawie zamieszkali, i  oświadczyli, że w dniu dzisiejszym o godzinie dziesiątej zrana umarł Alexy Witkowski Dziecię lat sześć maiące, tu w Warszawie przy Ulicy Nowolipie pod liczbą Dwa tysiące Czterysta dzwadzieścia pięć Syn Bonifacego Budowniczego Guberni Mazowieckiej i Maryi z Borettów Małżonków Witkowskich. Po przekonaniu się o zejściu Alexego Witkowskiego Akt ten stawającym przeczytany, i przez tychże podpisany został. — 

(-) w Zastepstwie Proboszcza Xiądz Alexander Maciej Roguski Wikaryusz Parafii Panny Maryi

 

(-) Jan Rynarzewski                    (-) Stanisław Witkowski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,