Urodził się: ok. 1864 roku w Wilnie

 

Rodzice:

- Karol Edward Wierciński (1835-1901)

- Teodozya Bychowiec (1841-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Adela Wilhelmina (1867-?)

 

Żona:

- Jadwiga Franciszka Boretti (1863-1932)

 

Ślub: 21 października 1890 roku (wtorek) w Kościele pw.

            Przemienienia Pańskiego w Warszawie

Dzieci: (2)

- Wacława Maria (1895-1954)

- Irena (?-1939)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Karola i Teodozji.

 

Fotograf.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:  wtóropis ASC

 

 

Rok 1890, 21 października (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1890, strona , numer aktu 106

 

Działo się w Warszawie w Kościele Przemienienia Pańskiego, Października dziewiątego / dwudziestego pierwszego dnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie czwartej po południu Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Karola Edwarda Wiercińskiego Urzędnika Izby Sądowej Warszawskiego Gubernialnego Rządu i Teofila Boretti właściciela zakładu fotograficznego pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między: Leonem Adryanem Wiercińskim kawalerem, fotografem, w Warszawie pod numerem tysiąć pięćset sześćdziesiątym siódmym zamieszkałym przy ulicy Widok, urodzonym w mieście Wilnie, synem Karola Edwarda i Teodozji z domu Bychowiec małżonków Wiercińskich dwadzieścia sześć lat mającym, a Jadwigą Franciszką Boretti panną, przy rodzicach zostającą, w Warszawie pod numerem pięćset pięćdziesiątym zamieszkałą przy ulicy Długiej, urodzoną w Warszawie córką Teofila i Jzabelli z Hauszyldów małżonków Boretti, lat dwadzieścia siedem mającą. — Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Warszawie w parafii tutejszej i Św. Krzyża w dniach dwudziestym trzecim Września / piatym Października, trzydziestym Września / dwunastym Października i siódmym / dziewiętnastym Października bieżącego roku. Nowozaslubieni oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego przeprowadził Ksiądz Leopold Łyszkowski Asesor Generalny Konsystori Warszawskiej Archidiecezji przy osobistej obecności Księdza Józefa Podbielskiego Wikariusz tutejszej parafii. Akt ten po przeczytaniu z Nami, Nowozaślubionymi i świadkami podpisany

                                                                 (-) K.J.Podbielski Wik.

 

(-) Leon Wierciński (-) Jadwiga Boretti  (-) Teofil Boretti (-) Karol Wierciński

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,