Urodził się: 15 sierpnia 1853 roku (poniedziałek) w Krakowie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Bolesław Alfred Maria Walter (1831-1915)

- Julia Florencja Tyrchowska (1829-1912)

 

Rodzeństwo: ()

- Bolesław Jan (1854-?)

- Władysław Mikołaj (1854-1923)

- Anna (1859-1943)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 16 stycznia 1922 roku (poniedziałek) w Krakowie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Bolesława i Julii.

 

Inżynier.