Urodził się: 7 października 1894 roku (niedziela) w Tarczynie

                         (par. Tarczyn, gm. Komorniki, pow. grójecki )

Rodzice:

- Konrad Ksawery de Verny (1858-?)

- Katarzyna Barbara Onuczyńska (1863-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Czesława Laura (1883-?)

- Tadeusz Leon (1899-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Konrada i Katarzyny.