Urodził się: ok. 1793 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Leopold Taube (?)

- Estera Wall (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Dorota Marianna (1787-?)

 

Żona:

- Rozalia Magdalena Tworkowska (1804-1839)

 

Ślub: 25 listopada 1838 roku (niedziela) w Kościele Św. Aleksandra

            w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Leopolda i Estery.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    zapis Kościelny    wtóropis ASC

 

 

Rok 1838, 25 listopada (niedziela)

Kościół Prafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Ślubów, Tom z lat 1833-1840, strona 646/ 300, numer aktu 84

              Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Aleksandra dnia dwudziestego piątego Listopada tysiąc osmset trzydziestego ósmego roku o godzonie trzeciej z południa.

Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Wincentego Tworkowskiego Mydlarza lat trzydzieści dwa i Juliusza Jedyckiego Sztycharza lat dwadzieścia trzy mających obydwóch tu w Warszawie pierwszego przy Ulicy Czerniakowskiey pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa, drugiego przy Ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta sześćdziesiąt pięć zamieszkałych; na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między Beniaminem Taube Katolikiem wyznania Augsburskiego Kawalerem, Kupcem Obywatelem, tu w Warszawie przy ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta siedemdziesiąt sześć zamieszkałym, lat czterdzieści pięć mającym, w Mieście Warszawie z Leopolda i Estry z Walów iuż zmarłych Małżonków Taube urodzonym, a Rozalią Magdaleną dwóch Jmion z Tworkowskich po Kacprze Kruczkowskim od lat pięciu zmarłym wdową, Obywatelką, tu Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej pod liczba dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery w Parafii tutejszej od dawna zamieszkałą, lat trzydzieści cztery mającą, w Mieście Warszawie z Bartłomieja i Magdaleny z Jabłońskich iuż zmarłych Małżonków Tworkowskich urodzoną. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko Zapowiedź w dniu szestnastym bieżącego miesiąca i roku w Parafii tutejszej i Gminie Warszawskiej. o od dwóch zaś Zapowiedzi ze strony nowozaślubioney Władza Archidiecezjalna Duchowna pod dniem dzwudziestym bieżącego miesiąca za liczbą dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden, ze strony zaś nowozaslubionego Konsystorz wyznania augsburskiego pod dniem pietnastym bieżącego miesiąca za liczbą trzy tysiące trzysta sześcdziesiąt Dyspensę udzieliły. - Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczaja iż umowy przedślubnej nie zawarli. Obrząd Religijny odbyty został przez Nas Proboszcza niżey podpisanego.- Akt ten nowozaślubionym i Świadkom przeczytany został podpisany.-

 

        (-) Ksiądz Mateusz Naruszewicz Proboszcz

                                                            Parafij Ś-go Alexandra

(-) Beniamin Taube                 (-) Wincenty Tworkowski

(-) Rozalia z Tworkowskich Kruczkowska          (-) Julian Jedicke

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,