Urodził się: 1641 roku w w Białej

                         (par. i gm. Irządze, pow. włoszczowski)

Rodzice:

- Zygmunt Szypowski (?)

- Anna Czajkowska (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Zygmunta i Anny.