Chrzczony: 24 kwietnia 1769 roku (poniedziałek) w Poddębicach

                         (par. i gm. Poddębice, pow. łęczycki)

Rodzice:

- Jan Szypowski (?)

- Zofia Kwiatkowska (1744-1824)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

przyrodnie z drugiego małżeństwa matki: ()

- Barbara Dzierzbińska (1774-?)

 

Zmarł: 6 czerwca 1773 roku (niedziela) w Poddębicach

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Zofii.