Urodził się: 11 czerwca 1841 roku (piątek) w Miechowicach

                         (par. i gm. Mogielnica, pow. grójecki)

Rodzice:

- Jan Szypowski (1795-?)

- Agata Dąbkowska (1800-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Agaty.