Urodził się: 6 kwietnia 1816 roku (sobota) w Modrzewku

                        (par. i gm. Wolbórz, pow. piotrkowski)

Rodzice:

- Piotr Szypowski (1780-?)

- Małgorzata Bobrowska (1785-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Piotra i Małgorzaty.