Urodził się: 1 kwietnia 1779 roku (czwartek) w Gortatach

                         (par. Szyszki, gm. Gołębie, pow. pułtuski)

Rodzice:

- Wojciech Wincenty Szypowski (1721-?)

- Józefa Łysakowska (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Magdalena (1774-?)

- Anna (1777-?)

- Katarzyna (1777-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wojciecha i Teofilii.