Urodził się: 1 grudnia 1911 roku (piątek) w Solcu

                         (chrzczony par. pw. Św. Bonifacego)

Rodzice:

- Julian Ludwik Szypowski (1872-1960)

- Julia Szczepkowska (1875-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Lucjan (1899-?)

- Eugeniusz (1904-1954)

- Stefania (1908-?)

- Karol (1916-1968)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 23 maja 1996 roku (czwartek) w

 

Pochowany: na Cmentarzu Agrykola w Elblągu

                           (sek. XVI, rz. 7, gr. 14)

 

? dziecko Juliana i Julii.