Urodziła się: 1829 roku w Kłóbce

                            (par. i gm. Kłóbka, pow. włocławski)

Rodzice:

- Szypowski (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Zmarła: 1829 w Kłóbce

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.