Urodził się: 18 sierpnia 1935 roku () w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Rodzice:

- Stanisław Szypowski (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Stanisława i ?.

 

Ukończył Państwowe Liceum Technik Teatralnych w Warszawie, specjalizując się w scenografii. W 1986 uzyskał w Ministerstwie Kultury i Sztuki uprawnienia artysty plastyka w dziedzinie malarstwa i rysunku. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków - Oddział w Kielcach. Jest aktywnym członkiem lokalnego środowiska artystycznego, którego współzałożycielem był jego ojciec, Stanisław, również malarz. Miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, uczestniczył w wielu zbiorowych.