Urodził się: 1948 roku w

 

Rodzice:

- Szypowski (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.

 

Posiada wyższe wykształcenie i studia podyplomowe z zarządzania w administracji rządowej i samorządowej, był naczelnikiem Wydziału Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. W latach 1986–1990 oraz 1998–2002 sprawował urząd radnego miasta. W latach 2003–2007 był wiceprezydentem miasta Racibórz pełniącym m.in. obowiązki związane z gospodarką mieszkaniową miasta. Od 2008 r. jest szefem Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.