Urodził się: 1 stycznia 1930 roku (środa) w Warszawie

 

Rodzice:

- Jan Szypowski (1889-1950)

- Maria Guyot (1909-1999)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 3 listopada 2013 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie

                           (Kw. 16N 6-29)

 

? dziecko Jana i Marii.

 

 

Z wykształcenia handlowiec. Z zamiłowania i wielkiej pasji wychowawca dzieci i młodzieży, zapalony i wytrwały historyk.

Druh Mirek był jednym z tych niezwykłych, nietuzinkowych działaczy harcerskich, których służba instruktorska  i ogromny patriotyzm wyniesiony z rodzinnego domu wpisały się trwale w historię powojennego Związku Harcerstwa Polskiego oraz w historię Warszawy, Grochowa i Pragi Południe.

W roku 1948 był drużynowym 76 Warszawskiej Drużyny Harcerzy, latach 1949-1950 i 1957-1961 komendantem Hufca Grochów oraz w latach 1961-1967 komendantem Hufca Wola. Od 1982 roku do chwili obecnej był członkiem Komisji Historycznej Chorągwi Stołecznej ZHP, ostatnio redaktorem naczelnym „Biuletynu Historycznego Chorągwi Stołecznej”.

Był twórcą i pierwszym organizatorem hufcowego rajdu „Olszynka Grochowska”, poświęconego bohaterom powstania listopadowego. Był twórcą i właścicielem prywatnego muzeum „oręża polskiego”, poświęconego historii powstania listopadowego i  bitwy pod Olszynką Grochowską 25 lutego 1831 r. 

Był synem pułkownika Jana Szypowskiego ps. „Leśnik”, współzałożyciela Centralnego Okręgu Przemysłowego, szefa uzbrojenia Armii Krajowej, twórcy podziemnego przemysłu zbrojeniowego, dowódcy zgrupowania bojowego „Leśnik” w Powstaniu Warszawskim.

Za działalność społeczną w Związku Harcerstwa Polskiego odznaczony został m.in. Złotą Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Warszawy” oraz Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Od 1977 r., był działaczem Warszawskiego Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Nieruchomości, a od 1990 r., jego prezesem. Był jednym z założycieli i w latach 1991-2013 prezydentem Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości (kadencja miał upłynąć w 2016). W latach 1993-1996 piastował funkcję wiceprezydenta do spraw krajów Europy Wschodniej Światowej Unii Właścicieli Nieruchomości (UIPI). Był także przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Rewindykacyjnych.

Był krytykiem roszczeń Światowego Kongresu Żydów odnośnie zwrotu majątku także po zamordowanych bezpotomnie ofiarach holocaustu, oraz polityki reprywatyzacjnej rządu premiera Dolanda Tuska.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Związek Harcerstwa Polskiego,

- Wikipedia,