Urodziła się: ok. 1848 roku w Bartoszewie

                            (par. Tarnogóra, gm. Izbica, pow. krasnostawski)

Rodzice:

- Antoni Szypowski (1813-?)

- Marcianna Hering (1815-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Franciszka Teodora (1838-?)

- Konstancja Faustyna (1844-?)

- Henryka Rozalia (1851-?)

- Małgorzata Julia (1854-?)

 

Mąż:

- Stanisław Puchalski (1822-1885)

 

Ślub: 22 sierpnia 1867 roku (poniedziałek) w Kościele pw. Św. Krzyża

             w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: 5 września 1884 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim  (kw. 16, rz. 4, m. 4)

 

? dziecko Antoniego i Marcianny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1867, 22 sierpnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1867, strona , numer aktu 134

 

Działo się w Warszawie w Kancelaryi Parafii Śº Krzyża dnia dwudziestego drugiego Sierpnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie w pół do ósmej w wieczór. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Karola Łaskiego Członka Komisyi Rządowej Sprawiedliwiści lat sześdziesiąt siedm i Bolesława Gołębowskiego Obywatela Ziemskiego lat czterdzieści osim mających,  Г, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie Małżeństwo między Stanisławem Puchalskim, kawalerem, Naczelnikiem Wydziału Cywilnego w Komisyi Rządowej Sprawiedliwości, w Warszawie pod numerem tysiąc sześćdziesiąt sześć przy ulicy Erywańskiej zamieszkałym, urodzonym w Zamościu, z niegdy Tomasza i Konstancyi z Zakrzeskich Małżonków, lat czterdzieści pięć mającym, a Maryanną Szypowską Panną przy familii w Warszawie pod numerem dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć litera G przy Ulicy Smolnej zamieszkałą, urodzoną we wsi Bartoszewie, z Antoniego i niegdy Maryanny z Heryngów Małżonków, lat dziewiętnaście mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi, w Warszawie w Parafii Śº Krzyża i Przemienienia Pańskiego,   w dniach czwartym, jedenastym i ośmnastym Sierpnia roku bieżącego. Nowi Małżonkowie oświadczyli, że Umowy przedślubnej między sobą niezawarli. Zezwolenie JM Jenerała Filtmarszałka Namiestnika Królewskiego z dnia 26 Lipca/7 Sierpnia r.b. za Nr 5859 dla Nowo Zaślubionego udzielone zostało. Zezwolenie Ojca Nowo Zaślubionej obecnego przy Akcie Małżeństwa ustnie oświadczone było. — Akt ten Nowozaślubionym i Świadkom przeczytany, wraz z nimi podpisujemy. —  

                                    (w miejsce znaku wpisać)  Г w Warszawie zamieszkałych

 

             (-) Stanisław Puchalski                  (-) Marya Szypowska

                  (-) Karol Łaski               (-) Bolesław Gołembowski

             (-) Antoni Szypowski      (-) Ks. A. Jakubowski   

 

 

 

Epitafium nagrobne

 

Ś.P. MARJA Z SZYPOWSKICH PUCHALSKA ŻONA RZECZYWISTEGO RADCY STANU B. CZŁONKA B. WARSZAWSKICH DEPARTAMENTÓW RZĄDZĄCEGO SENATU ŻYŁA LAT 36 ZMARŁA D. 5 WRZEŚNIA 1884 R.

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,