Chrzczony: 21 września 1794 roku (niedziela) we wsi Tur

                         (par. Tur, gm. Gostków, pow. łęczycki)

Rodzice:

- Szypowski (?)

- Anastazja (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Katarzyna (1787-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i Anastazji.