Urodził się: ok. 1769 roku [1] w Brachowicach

                         (par. Gieczno, gm. Rogóźno, ob. łęczycki)

Rodzice:

- Szypowski (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Józefa Ulatowska (?-1832)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (2)

- Hippolit Bartłomiej (1789-1875)

- Jan Nepomucen (1794- ?)

 

Zmarł:  9 maja 1833 roku (czwartek) w Łęczycy

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.

 

Właściciel dóbr Brachowice  (par. Gieczno, gm. Zgierz, pow. zgierski)

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC  [2]

 

 

Rok 1833, 12 maja (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy

Księga Zgonów, Tom z lat 18, strona 210, numer aktu 56

 

Działo się w Łęczycy dnia dwunastego maja tysiąc osiemset trzydziestego trzeciego roku dnia dziewiątego maja bieżącego roku umarł w Łęczycy Ludwik Szypowski lat sześćdziesiąt trzy Szambelan, Dziedzic Brachowic w powiecie Zgierskim pozostawił dwóch synów Jana w Małachowicach i Hippolita w Stradzewie powiat Orłowski

 

 

 

KORRESPONDENT z 11 kwietnia 1835 roku (sobota) napisał:

Rada Administracyjna zatwierdziła zapisy testamentowe, przez ś. p. Ludwika Szypowskiego, dziedzica dóbr Brachowice, z obowiązkiem czynienia przypominków i odprawiania mszy świętych, za duszę osób testamentem wskazanych,- uczynione, jako to: dla OO. Franciszkanów w Łagiewnikach złp. 1,600; dla OO. Bernardynów w Łęczycy złp. 1,000;

 

 

 


 

Źródła:

 

[1] - rok urodzenia wyliczony na podstawie wieku zmarłego podanego w akcie zgonu, 

[2] - Archiwum Państwowe w Łodzi,