Urodził się: 25 grudnia 1903 roku (piątek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Wszystkich Świętych)

Rodzice:

- Tomasz Szypowski (1877-?)

- Rozalia Kałus (1878-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Zmarł: 14 maja 1904 roku (sobota) w Pradze k/Warszawy

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim

? dziecko Tomasza i Rozalii.