Urodził się: w

 

Rodzice:

- Szypowski (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Konstancja Brzechtta (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Wawrzyniec Piotr (1719-?)

 

Zmarł: 12 maja 1733 roku (wtorek) w Topoli Królewskiej

               (par. i gm. Topola Królewska, pow. łęczycki)

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.