Urodził się: 25 maja 1886 roku (środa) w Groszkach

                         (par. Bedlno, gm. Wojszyce, pow. kutnowski)

Rodzice:

- NN

- Magdalena Szypowska (1861-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Stanisława (1883-?)

 

Zmarł: 28 maja 1886 roku (piątek) w Groszkach

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko NN i Magdaleny.