Urodził się: ok. stycznia 1848 roku we wsi Zdziarka

                         (par. Czerwiński, gm. Sielec, pow. płoński)

Rodzice:

- Józef Szypowski (?)

- Joanna (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Zmarł: 12 czerwca 1848 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Joanny.