Urodził się: 6 stycznia 1863 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja)

Rodzice:

- NN

- Karolina Szypowska (1842-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko NN i Karoliny.