Urodził się: 8 lutego 1778 roku (niedziela) w Prusinowicach

                         (par. i gm. Mikołajewice, pow. łaski)

Rodzice:

- Michał Szypowski (?)

- Regina (1731-1803)

 

Rodzeństwo: ()

- Paweł (1767-1776)

- Barbara (1783-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Michała i Reginy.