Urodził się: XV w. w Białej 

                         (par. i gm. Irządze, pow. włoszczowski)

Rodzice:

- Jan z Biały (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Hieronim (?)

- Krzysztof (?)

- Sebastian (?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Anna (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i ?.