Urodził się: 25 kwietnia 1862 roku (piatek) w Lublinie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Feliks Józef Szypowski (1834-?)

- Emilia Czartoszewska (1834-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Jan (1864-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Felixa i Emilii.