Urodził się: 25 kwietnia 1862 roku (piątek) w Lublinie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Feliks Józef Szypowski (1834-?)

- Emilia Czartoszewska (1834-1897)

 

Rodzeństwo: ()

- Jan (1864-?)

 

Zmarł: 24 maja 1864 roku (wtorek) w Lublinie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Felixa i Emilii.