Urodziła się: 9 kwietnia 1817 roku (środa) w Przyłuskach

                           (chrzczona par. Cielądz, pow. rawski)

Rodzice:

- Ambroży Szypowski (1782-?)

- Barbara Lipska (1785-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Scholastyka (1805-1808)

- Marcjanna (1806-1808)

- Salomea (1811-?)

- Antoni (1813-?)

- Piotr Paweł (1815-1882)

 

Mąż:

- Antoni Bojemski (1811-?)

 

Ślub: 9 lipca 1833 roku (wtorek) w Kościele pw. Św. Krzyża

             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Hilary Aleksander (1835-?)

- Władysław (1837-?)

- Józef (1846-1851)

- Józef Marian (1855-?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ambrożego i Barbary.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1833, 9 lipca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1833, strona 610, numer aktu 169

 

169. Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Krzyża dnia

            dziewiątego Lipca tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego

            Roku o godzinie czwartej zpołudnia —

 

Wiadomo czynimy, że w prztomności Świadków Franciszka Zygadłowicza Krawca lat dwadzieścia trzy i Franciszka Elbińskiego Szewca lat trzydzieści dziewięć mających,  obydwóch w Warszawie Zamieszkałych na dniu dzisiejszym Zawarte Zostało Religijnie Małżeństwo między Antonim Bojemskim Kawalerem Szklarzem w Warszawie pod liczbą Sześćset Siedem przy Ulicy Bielańskiej w Parafij Świetego Andrzeja Zamieszkałym Urodzonym w Warszawie zniegdy Antoniego i Żyjącej Maryanny Małżonków lat dwadzieścia dwa Mającym — a Panną Anastazyą Szypowską w Warszawie pod liczbą Czterysta Cztery przy Ulicy Krakowskie Przedmieście Zamieszkałą przy familij Zostającą urodzoną w Mogielnicy z Ambrożego i Barbary Szypowskich lat szesnaście mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Warszawie w Parafii Świętego Krzyża i Świętego Andrzeja w dniach Szesnastym, dwudziestym trzecimym i trzydziestym Czerwca roku bieżącego. Jako też zezwolenie Ustne obecnych Aktowi Małżeństwa Matek nowozaślubionych — Tamowania Małżeństwa nie nastąpiło. Nowi Małżonkowie oświadczyli iż Umowy przedślubnejmiędzy sobą niezawarli — Akt ten przeczytany Stawającym i Świadkom przez Matkę nowozaślubionym przez tychże i nas podpisany został —

 

                        (-) X. Woyciech Kwieciński Proboszcz

             (-) Antoni Bojemski                                (-) Franciszek Zygadłowicz

            (-) Anastazia Szypowska Boiemska   (-) Fr. Elbiński

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,