Urodził się: 24 października 1841 roku (niedziela) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Wincenty Korneli Szweycer (1810-1872)

- Helena Łabęcka (1810-1882)

 

Rodzeństwo: ()

- Janina (?)

- Zofia (?)

- Helena (1839-1885)

- Michał Teofil Adam (1843-1919)

 

Żona:

- Stefania Chrzanowska (1850-1910)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Helena (?)

 

Zmarł: 8 września 1921 roku (czwartek) w Kłomnicach

                (par. Kłomnice, gm. Kruszyna, pow. noworadomski)

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wincentego i Heleny.