Urodziła się: 25 czerwca 1849 roku (poniedziałek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Feliks Szulc (1822-?)

- Teofila Marchlewska (1826-?)

 

Rodzeństwo: (?)

- Józefa Karolina (1856-?)

- Aniela Klementyna (1858-?)

 

Mąż: (2)

1. Czesław Bonawentura Karpowicz (1848-1876)

 

Ślub: 25 lutego 1873 roku (wtorek) w Kościele pw. Św. Jana             Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: brak

 

2. Łukasz Jan Wiśniewski (1853-?)

 

Ślub: 18 września 1881 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Jana             Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Feliksa i Teofili.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu nr 1:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1873, 25 lutego (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1872-1874, strona 31, numer aktu 61

 

Działo się w Warszawie trzynastego /: dwudziestego piątego :/ lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku o szóstej godzinie po południu. Oznajmiamy, że w obecności świadków: Donata Karpowicza Emeryta i Mieczysława Mierzewskiego Obywatela, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie zawarty zostało dnia dzisiejszego religijnie małżeński związek pomiędzy: Bonawenturą Czesławem Karpowiczem dwudziesto sześcio letnim kawalerem byłym urzędnikiem urodzonym w Lubelskiej Gubernii w mieście Włodawa, synem Kazimierza Karpowicza Aptekarza w mieście Krakowie zamieszkałym i zmarłej matki Józefy z domu Boretowej, na stałe zamieszkałym w Warszawie na ulicy Nowomiejskiej pod numerem sto siedemdziesiąt siedem w Parafii św. Jana, i Emilią Teofilą Szulc panną, córką zmarłych Feliksa Szulca i żony jego Teofili z domu Marchleska, urodzona w Warszawie w Parafii Św. Krzyża dwudziesto cztero letniej zamieszkałej na stałe w Warszawie przy rodzinie na ulicy Nowomiejskiej pod numerem sto siedemdziesiąt siedem w Parafii św. Jana. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Warszawskim Parafialnym Kościele św. Jana, dziewiątego, szestnastego i dwudziestego trzeciego lutego bieżącego roku. Nowożeńcy oznajmili, że nie zawarli umowy przedmałżeńskiej. Religijny obrządek małżeństwa odbył się, Nami podpisany, poprawnie uzupełniony w Parafii św. Jana w mieście Warszawie. Akt ten nowożeńcom i obecnym świadkom przeczytany został Nami i z nimi podpisany.

 

             (-) Bonawentura Czesław Karpowicz    (-) Teofila Szulc

    (-) Donaty Karpowicz                  (-) Mieczysław Mierzewski

 (-) Ks. Władysław Seroczyński  p.o. proboszcza i urzędnika Stanu Cywilnego

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu nr 2:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1881, 18 września (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1880-1882, strona 156, numer aktu 156

 

Działo się w Warszawie szóstego / osiemnastego Września tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o godzinie dziesiątej rano. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków

 

(-) Emilia Karpowicz                            (-) Łukasz Wiśniewski

(-) Hermann Redmann                      (-) Stefan Redman

(-) Ks. Jan Bogdan  p.o. Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego