Urodził się: 22 lutego 1772 roku (sobota) w Dąbrowicach

                         (par. i gm. Dąbrowice, pow. orłowski)

Rodzice:

- Łukasz Skupio (1735-?)

- Rozalia Winiecka (1739-1823)

 

Rodzeństwo: ()

- Jan (1763-?)

- Jakub (1765-?)

- Franciszka (1766-?)

- Marianna (1768-?)

- Róża (1770-?)

- Rozalia (1774-1830)

- Szymon (1778-1850)

- Marianna (1781-1786)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Łukasza i Rozalii.