Urodził się: 3 listopada 1830 roku (środa) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Andrzeja)

Rodzice:

- Józef Rostropowicz (1787-1847)

- Franciszka Joanna Hauschild (1809-1894)

 

Rodzeństwo: (1)

- Hannibal Władysław (1829-1908)

 

Żona:

- Kornella Balbina Maringe (1835-1880)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (1)

- Józef (1855-1855)

 

Zmarł: 27 maja 1856 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim  ( kw. 2. rząd VI, p.4 )

                           - grobowiec rodzinny

 

Drugie dziecko Józefa i Franciszki.

 

Obywatel ziemski.  

Właściciel Jasieńca (par. i gm. Rybno, pow. sochaczewski)

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1856, 27 maja (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1856, strona 439, numer aktu 247

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego siódmego maja tysiąc ośmset pięćdziesiątego szóstego roku o godzinie dziesiątej rano. — Stawili się Wiktor Maringe i Jan Walter obywatele pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli iż na dniu dzisiejszym o godzinie dziewiatej rano przy Ulicy Senatorskiej pod liczbą czterysta siedmdziesiąt trzy litera b. umarł Kazimierz Roztropowicz Obywatel Ziemski urodzony w Warszawie syn Józefa i Franciszki z Hauschildów Małżonków Rostropowicz lat dwadzieścia pięć żyjący zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Kornelię z Maringe — przekonawszy się naocznie o zejściu Kazimierza Roztropowicz Akt ten po przeczytaniu podpisanym został. —

                   (-) Xiądz Józef Wyszyński za Proboszcza

 

 

 

   (-) Wiktor Maringe      (-) Jan Walter

 

 

 

W Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Rybnie (pow. sochaczewski) znajduje się wmurowana tablica-epitafium ufundowana przez matkę upamietniająca stratę syna ( zobacz foto ).

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,