Urodziła się: ok. 1857 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Hannibal Władysław Rostropowicz (1829-1908)

- Florentyna Bronisława Sztek (1833-1915)

 

Rodzeństwo: (8)

- Witold Wojciech (1858-1913)

- Kazimierz Gedymin (1859-1903)

- Jadwiga (1861-1881)

- Irena Bolesława (1862-1943)

- Wanda Mieczysława (1863-1917)

- Władyław Kiejstut (1866-1937)

- Olgierd Mieczysław (1866-1891)

- Bolesław Hannibal (1868-1923)

 

Mąż: (2)

1. Wiktor Ignacy Shürr (1851-?)

 

Ślub: 15 stycznia 1876 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Aleksandra

             w Warszawie

Dzieci: (?)

 

2. (?)

 

Ślub:

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Hannibala i Florentyny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1876, 15 stycznia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1876, strona 3, numer aktu 5


                                                             Działo się w Warszawie w Parafii Św. Aleksandra

                                                             dnia trzeciego / piętnastego Stycznia tysiąc

                                                             osiemset siedemdziesiątego szóstego roku

                                                             w czwartek o godzinie szóstej wieczorem. —

Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Gustawa Hrabiego Lubieńskiego Ziemianina liczącego lat dwadzieścia pięć i Aleksandra Shürr Ziemianina liczącego lat dwadzieścia sześć, pierwszego w Warszawie, a drugiego we wsi Stelągi powiatu Ostrołęckiego zamieszkałych, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między: Wiktorem Ignacym Schürr, Dyrektorem Guzowskich Zakładów Fabrycznych, kawalerem liczącym lat dwadzieścia pięć, urodzonym w Warszawie, synem w Warszawie przebywających Augusta Ziemianina i Julii z Linowskich małżonków Schürr, zamieszkałych w Parafii Wiskitki powiatu Błońskiego. — i Haliną Gabrielą Józefą (trzech imion) Rostropowicz, panną przy rodzicach pozostającą liczącą lat osiemnaście, urodzoną w Warszawie, córką w Warszawie przebywających Hannibala Ziemianina i Florentyny z domu Sztek małżonków Rostropowicz, zamieszkałą w Warszawie w tutejszej Parafii pod numerem tysiąc sześćset osiemnastym lit. t. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź, wygłoszona w obu wyżej wskazanych Parafiach dnia drugiego Stycznia bieżącego roku, od dwóch zapowiedzi nastąpiła Dyspensa od Generalnej Konsystorii Warszawskiej Archidiecezji dnia trzydziestego Grudnia / jedenastego Stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego / szóstego roku pod numerem pięćdziesiątym drugim. Nowozaślubieni oświadczyli, iż zawarli umowę przedślubną przed Rejentem Kancelarii Ziemskiej w Warszawie Włodzimierzem Kretkowskim. — Pozwolenie obecnego osobiście przy zawarciu związku małżeńskiego ojca nowozaślubionej nastąpiło ustnie. Obrzędu religijnego dopełnił Proboszcz Parafii Kamienna ksiądz Józef Wiktorski w obecności tutejszego Administratora księdza Ksawerego Rogowskiego. Akt niniejszy po odczytaniu przez Nas, Nowożeńców i świadków podpisany został. —


(-) Za Proboszcza Ksiądz Ksawery Rogowski

(-) Wiktor Shürr (-) Halina Rostropowicz

(-) Gustaw Hr. Lubieński (-) Aleks. Shürr (-) Hannibal Rostropowicz

 

 

 

 


 

Żródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,