Urodził się: 27 listopada 1846 roku (piątek) w Ostrowcu Św.

                         (par. i gm. Ostrowiec, pow. opatowski)

Rodzice:

- Walenty Orłowski (1822-?)

- Małgorzata Małagowska (1822-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Marianna (1843-?)

- Edward (1850-?)

- Apolonia (1854-?)

 

Żona: (2)

1. Maryanna Moskalewicz (1849-?)

 

Ślub: 16 stycznia 1871 roku (poniedziałek) w Kościele pw. Św. Michała

             w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dzieci: (?)

- Jan (1873-?)

- Katarzyna (1877-?)

- Andrzej (1879-?)

- Karolina (1881-?)

- Władysław (1888-1960)

 

2. Marianna Badzińska (1859-?)

 

Ślub: (?) 1889 roku w Kościele pw. Św. Michała

             w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dzieci: (?)

- Marianna (1889-1889)

- Antoni (?)

- Stanisława (1894-?)

- Aleksandra (1896-1988)

- Agnieszka (1898-1898)

 

Zmarł: (?) 1898 roku

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Walentego i Małgorzaty.