Urodził się: 10 grudnia 1782 roku (wtorek) w Moussy

                         (dep. Nievre, reg. Burgundia we Francji)

Rodzice:

- Jean Maringe (?)

- Marguerite Cornu (?)

 

Rodzeństwo: (3)

- Martin (?)

- Roblin (?)

- Paget (?)

 

Żona:

- Elżbieta Katarzyna Boretti (1800-1871)

 

Ślub: 12 kwietnia 1819 roku (poniedziałek) w Kościele pw.

             Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (12)

- Eleonora Józefa (1820-1878)

- Leonard junior (1822-1904)

- Antoni (1824-1826)

- Wiktor Felix (1827-1912)

- Mikołaj Józef (1828-1832)

- Zofia (1833-1834)

- Kornella Balbina (1835-1880)

- Natalia Antonina Maryanna (1839-1841)

- Michał (?)

- Izabela (?)

- Bogusława (?)

- Ludwik (?)

 

Zmarł: 9 kwietnia 1845 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim ( kw.4, rząd I, p. )

                           przy Alei Katakumbowej

                           - grobowiec rodzin Boretti-Maringe

 

? dziecko Jeana i Marguerite.

 

Rodzina Demaringes lub Maringe ma kolebkę w bliskiej okolicy Moussy w Parafii pw. Św. Marii Panny. Rodzina ta osiadła tam wcześniej niż powstała parafia. Rodzina z Moussy wydaje się pochodzić od tego samego przodka, Michaela Demaringes osiadłego tam na początku XVII wieku. Pierwotnie nazwisko to miało formę Demaringes albo De Maringes. Maringe'owie osiedli w Moussy ostatecznie "zagubili" z nazwiska ów przedrostek "De". W każdym razie nie oznacza on, że należeli do szlachty. Przegląd ksiąg parafialnych z Moussy potwierdza, że Leonard Maringes urodził się i został ochrzczony Leonard, syn Jeana Maringe, sklepikarza i Marguerite Cornu, którzy jako małżeństwo przebywali w Moussy. Ojcem chrzestnym był Leonard Maringe, a matką chrzestną Catherine Frebaud również zamieszkali w Moussy. Podpisali się oni jako świadkowie i Loret - proboszcz parafii w Moussy.

 

Pod wpływem wojen napoleońskich uciekł z domu i wraz z wojskiem Napoleona brał udział w kampanii rosyjskiej 1812 roku. Ranny pozostał w Wilnie, a następnie przeniósł się do Warszawy, mieszkał na rekonwalescencji w rezydencji rodziny Giuseppe Borettiego.

Tutaj zakochuje się w córce gospodarza Elżbiecie Katarzynie Boretti.

Młodzi pobrali się i zamieszkali w Warszawie początkowo przy Krakowskim Przedmieściu, a następnie w zakupionym własny dom przy ulicy Zakroczymskiej.

Tak naprawdę młoda była tylko Elżbieta Katarzyna (miała wtedy 18 lat) bo Leonard miał 37 lat.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:  pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1819, 12 kwietnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1819-1827, strona 16, numer aktu 49/54

 

Jaśnieoświecony Przewielebny Jowin Bystrzycki, Kawaler Orderu Św. Stanisława, Kanonik Metropolitalnego Warszawskiego Kościoła, Archidiakon Katedry Płockiej, Kustosz Sandomierski, po wszystkich zapowiedziach i sprawdzeniach, zawarty został uzgodniony obustronnie kontrakt małżeński pomiędzy Panem Leonardem Maringe, nieżonatym, lat 36, Parafianin Św. Krzyża  i Elżbietą Katarzyną Boretti, panną, lat 18, Parafianką Kościoła Metropolitalnego Warszawskiego .......... w obecności Macieja Krzywowicza Zastepcy Dziekana Kościoła Metropolitalnego Warszawskiego i Świadków Lamberto Essevas, Józef Boretti Ojciec Panny Młodej i wszystkich innych godnych zaufania.

 

 

 

Leonard za pieniądze otrzymane od rodziny z Francji zakłada w Warszawie przedsiębiorstwo handlu winem. Dorabia się znacznej fortuny.

Kupiec, sędzia Trybunału Handlowego.

Posiadał obszerną nieruchomość przy ul Zakroczymskiej w Warszawie( nr hipoteki 1857 pod nr 15), którą nabył od Szanickiego (dawny Pałac Stanisława Lubomirskiego, sprzedany w 1770 r. za 12.000 dukatów Władysławowi Gurowskiemu marszałkowi Wielkiemu Litewskiemu).

 

Prawnukiem Leonarda był Leonard Witold Stanisław Maringe (1890-1966), ziemianin, inżynier-rolnik i ekonomista, organizator Państwowych Gospodarstw Rolnych, doradca Ministra Rolnictwa.

 

Nekrolog: (1)

 

Leonard MARINGE (MARĘŻ)
rodowity Francuz, obywatel Warszawy, kupiec osiadły tu przed 30 laty, prowadził znaczny handel hurtowy win, sędzia Trybunału Handlowego, właściciel posesji przy ul. Zakroczymskiej, którą niegdyś wystawił i zamieszkiwał hr. Gurowski, marszałek koronny, naczelnik policji warszawskiej; zm. 9 IV 1845 w domu przy ul. Zakroczymskiej nr 1857 przeżywszy lat 62, eksp. 13 IV 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. żona (z domu Boretti) wraz z czworgiem dzieci

 

Nekrolog: (2)

 

Leonard MARENGE (MARENŻ)
kupiec i obywatel warszawski; zm. 9 IV 1845, przen. do grobu familijnego na cm. Powązkowskim i egzekwie w miejscowym kośc. 24 IX 1845, zapr. pozostała żona z dziećmi

 

 

 


 

Przypisy:

 

 (1) - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” 96/1845, 99/1845, 100/1845, A. Tyszka,

 

 (2) - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” 252/1845, A. Tyszka,