Urodził się: 4 września 1815 roku (sobota) w Tarnowie

 

Rodzice:

- Michał Krogulski (1791-?)

- Salomea Elżbieta Saszor (?-1831)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Władysław Józef (1843-?)

- Józef Zachariasz (1845-1846)

 

Żona:

- Ludwika Katarzyna Gargulska (1818-1859)

 

Ślub: 17 stycznia 1838 roku (środa) w Kościele Św. Jana Chrzciciela

             w Warszawie

Dzieci: (2)

- Bronisława Jadwiga (1840-1840)

- Józefa Barbara (1841-1842)

 

Zmarł: 9 stycznia 1842 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim ( kw. 10, rząd 5, p. 15 )

 

? dziecko Michała i Salomeii.

 

Artysta muzyczny,

kompozytor i pianista, dyrygent chóralny, pedagog.

Zmarł na gruźlicę.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1838, 17 stycznia (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1838-1840, strona 8, numer aktu 8

 

Działo się w Warszawie dnia siedemnastego Miesiąca Stycznia tysiąc osimset trzydziestego ósmego Roku o godzinie czwartej z południa. Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Jana Karwowskiego Patrona Trybunału Cywilnego w Gubernii Mazowieckiej, liczącego lat czterdzieści dwa przy ulicy Długiej, pod liczbą pięćset dziewięćdziesiąt i Józefa Golińskiego Artysty dramatycznego liczącego lat dwadzieścia dwa, przy ulicy Świętoiańskiej pod liczbą pierwszą, obudwóch w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne i przez Xiędza Pawła Redeckiego Piiara /w obecności j podpisanego jako Proboszcza Parafialnego/, pobłogosławione Małżeństwo między Józefem Władysławem Kargulskim, kawalerem, Artystą Muzycznym przy ulicy Kanonie, pod liczbą osiemdziesiątą w Parfii tutejszej od roku zamieszkałym, urodzonym w mieście Tarnowie Galicyi Austryiackiej z Michała Krogulskiego, Artysty Muzycznego, pod liczbą powyższą zamieszkałego  i niegdy Salomei z Szaszczów Małżonków w Warszawie zmarłej, mającym lat dwadzieścia dwa, a Ludwiką Gargulską Panną Córką Kazimierza Gargulskiego Nauczyciela Szkół Rządowych i Franciszki z Choińskich Małżonków, przy ulicy Świętojańskiej pod liczbą dziesiątą zamieszkałych, zrodzoną w mieście Pułtusku, mającą lat dziewiętnaście przy Rodzicach swoich, pod liczbą powyższą Parafii tutejszej od lat pięciu zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach trzydziestym pierwszym Grudnia Roku zeszłego, Siódmym i Czternastym Stycznia Roku bieżącego, w Kościele Parafialnym Warszawskim Świetego Jana, jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi temu Oyców obojga zaślubionych. Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż zawarli umowy przedślubnej w dniu dwudziestym dziewiątym Grudnia, Roku zeszłego przed Wincentym Julickim Rejentem Powiatu Warszawskiego w Warszawie. Niniejszy akt stawającym i świadkom przeczytany podpisany został przez Nas wraz z zaślubionymi Oycem Zaślubionych i Świadkami.

 

(-) Xiądz Mateusz Juchnicki Wikariusz Metropolitalny Warszawski

(-) Józef Władysław Krogulski        (-) Ludwika Gargulska

(-) Michał Krogulski Ojciec

(-) Jan Karwowski świadek                                         (-) Kazimierz Gargulski ojciec

(-) Józef Goliński

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,