Urodził się: ok. 1808 roku [1] w

 

Rodzice:

- Marcin Kałuski (?)

- Magdalena Gastmańska (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Tekla Chojeńska (?)

 

Ślub: 2 marca 1829 roku (poniedziałek) w Kościele pw. Św. Szczepana

            w Skrzynnie   (gm. Skrzyńsko, pow. opoczyński)

Dzieci: (?)

- Henryk (1830-1901)

- Józefa (1835-1883)

 

Zmarł: 13 maja 1880 roku (czwartek) w Janowie Lubelskim

                (par. Janów, miasto powiatowe)

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1880, 14 maja (piątek)

Kościół Parafialny pw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Księga Zgonów, Tom z lat 1880, strona 433, numer aktu 215

 

Działo się w Mieście Janowie dnia Drugiego Czternastego Maja Tysiąc osiemset Osiemdziesiątego roku o godzinie szóstej popołudniu. Stawili się Jakub Wojtan Obywatel Miejski lat trzydzieści dziewięć mający, i Jan Rogowski organista Janowskiego Kościoła Parafialnego lat dwadzieścia osiem mający, obydwaj zamieszkali w mieście Janowie, i oznajmili Nam, że w dniu wczorajszym o godzienie szóstej popołudniu umarł Michał Kałuski wdowiec były ............  zamieszkały w Mieście Janowie lat siedemdziesiąt dwa mający syn rodziców nieznanych. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Michała Akt ten przeczytany świadkom Nami i nimi podpisany został.

 

(-) Jakub Wojtan Świadek                                 (-) Ksiądz Franciszek Ostrowski

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

  [1] - rok urodzenia wyliczony na podstawie podanego w akcie zgonu wieku zmarłego,

 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Lublinie,