Urodził się: 1901 roku w Wilnie

                         (chrzczony par. pw. Św. Ducha)

Rodzice:

- Bolesław Marcin Kadenacy (1845-1918)

- Zofia Piłsudska (1865-1935)

 

Rodzeństwo: (7)

- Maria (1885-1888)

- Jan (1887-?)

- Marianna (1890-?)

- Zofia (1891-1967)

- Bolesław (1895-1967)

- Czesław (1896-1943)

- Helena Janina (1897-?)

 

Żona:

- Danuta Marcinkiewicz (?-1974)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (1)

- Tadeusz (1950)

 

Zmarł: (?) 1992 roku w Olsztynie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Bolesława i Zofii.

 

Maturę zdawał w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie. Wydział Inżynierii Wodnej ukończył na Politechnice Warszawskiej.

 

Był odznaczony „Medalem za wojnę 1920 r.”.

 

Zaraz po II wojnie światowej przyjechał do Olsztyna, gdzie osiadł i pracował w „Społem”.