Urodził się: w 1896 roku w Wilnie

                         (chrzczony par. pw. Św. Ducha)

Rodzice:

- Bolesław Marcin Kadenacy (1845-1918)

- Zofia Piłsudska (1865-1935)

 

Rodzeństwo: (7)

- Maria (1885-1888)

- Jan (1887-?)

- Marianna (1890-?)

- Zofia (1891-1967)

- Bolesław (1895-1967)

- Helena Janina (1897-?)

- Kazimierz (1901-1992)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 15 października 1943 roku (piątek) w

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Bolesława i Zofii.

 

Dyrektor warszawskiego oddziału Państwowego Banku Rolnego w Generalnej Guberni.