Urodził się: 1874 roku w Ostrowcu Świętok.

                         (par. i gm. Ostrowiec, pow. opatowski)

Rodzice:

- Jokiel (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Bronisława Antonina (1876-?)

- Stanisław Feliks Wal (1879-?)

 

Żona:

- Jadwiga Gryżewska (15.07.1883-10.08.1975)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Jan Innacenty (1906-1996)

- Franciszek Władysław (1908-?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.