Urodził się: 8 maja 1922 roku (poniedziałek) w Smolinie

                         (par. i gm. Brudzew, pow. turecki)

Rodzice:

- Zbigniew Gołembiowski (?-1957)

- Jadwiga Maringe (1893-1976)

 

Rodzeństwo: (1)

- Józef (1927-1981)

 

Żona:

- Janina Krynicka (1923)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (5)

- Albert (?)

- Kinga (?)

- Jolanta (?)

- Beata (?)

- Joanna (?)

 

Zmarł: 10 marca 2018 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim

                           (kw.4, rząd I, p.)   przy Aleii Katakumbowej

                           - grobowiec rodzin Boretti-Maringe

 

Pierworodne dziecko Zbigniewa i Jadwigii.

 

Skończył gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

 

We wrześniu 1939 roku z rodziną zostali wypędzeni przez niemców z majątku w Straszkowie i przenieśli się do Gorlic.

 

W czasie wojny studiował na tajnej Politechnice.

 

Po wojnie ukończył Fizykę (izotopową) na Uniwersytecie Poznańskim.

 

W latach 1963-64 przebywał w Anglii.