Urodził się: 14 stycznia 1811 roku (poniedziałek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Jan Andrzej Dyzmański (1784-1823)

- Zuzanna Malinowska (1794-1852)

 

Rodzeństwo: ()

- Zuzanna Helena (1812-?)

- Alexander Tomasz (1815-1871)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Zuzanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    zapis Kościelny

 

 

Rok 1811, 22 stycznia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Aktów Chrztów Tom z lat 1810-1817, strona 66

 

 

Ja Franciszek Wieliczko Wikariusz Warszawski ochrzciłem dziecko urodzone 14  miesiąca i roku bieżącego Stanisława Felixa syna Jana Dyzmańskiego i Zuzanny Malinowskiej Prawnie Zaślubionych z ulicy Krakowskie Przedmieście Nr 438. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Dyzmański i Weronika Konradowa.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,