Urodził się: ok. 1812 roku w Cuzzago lub Cucciago

                         (prow. Palanzo, Królestwo Sardynii)

Rodzice:

- Antonio Boretti (?)

- Maryanna (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Paweł (1797-1831)

 

Żona: (2)

1. Maryanna Lewandowska (1817-1859)

 

Ślub: 17 listopada 1847 roku (środa) w Kościele pw. Św. Jakuba

             w Piotrkowie Trybunalskim

Dzieci: (?)

- Felix (1848-1848)

- Adam (1851-1855)

 

2. Matylda Majer (1833-?)

 

Ślub: 16 października 1864 roku (niedziela) w Kościele pw. NSP

            Jezusa w Parznie  (gm. Kluki, pow. piotrkowski)

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 24 lutego 1889 roku (niedziela) w Piotrkowie Trybunalskim

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Antoniego i Marianny.

 

Majster profesji stolarskiej.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 1:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1847, 17 listopada (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim

Księga Ślubów, Tom z , strona 246, numer aktu 51

 

Działo się w Mieście Piotrkowie dnia siedemnastego listopada Tysiąc Ośemset czterdziesiątego siódmego roku o godzinie dziesiątej rano. Wiadomo czynimy że w obecności świadków Francisdzka Oleszczyńskiego obywatela lat czterdzieści ośm i Augustyna Montyczyngivera lat trzydzieści siedm liczących , w Piotrkowie zamieszkałych. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Piotrem Boretti Kawalerem Stolarzem, urodzonym w Wsi Cuzzago Prowincji Palanzo  Państwier Sardyńskim z Antoniego i Maryi małżonków Borettów obojga już nieżyjących w Piotrkowie zamieszkałym lat trzydzieści czery liczącym, a Maryanną Zielińską wdową  córką Sebastiana i Maryanny małżonków Lewandowskich obojga już nieżyjących urodzoną i zamieszkałą w Piotrkowie, lat dwadzieścia dziewięć mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Kościele Parafialnym Piotrkowskim w dniach niedzielnych trzydziestym pierwszym Października, siódmym i czternastym Listopada, roku bieżącego. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli iż niezawarli między sobą umowy przedślubnej. Akt ten stawającym przeczytany, podpisanym przez tych został. -

 

                                                                                            (-) W.Głuchowski Z.P.